Ijodiy jamoamiz

Direktor

Bosh muharrir

Sahifalovchi

Sahifalovchi

SMM mutaxassisi

Ish yurituvchi

Savdo menejeri

Bosh hisobchi

Sahifalovchi

Grafik dizayner