Tasnif

Ushbu qo’llanma darsliklar bilan birgalikda «Adabiyot qoidalari», «Xalq og’zaki ijodi» kitoblari ma’lumotlari asosida tuzilgan. Savollar darslik-majmualardagi mavzular ketma-ketligi bo’yicha tartiblangan.
Kitobdan akademik litsey, kasb-hunar kolleji talabalari, abituriyentlar, maktab o’quvchilari hamda o’qituvchilari foydalanishi mumkin.

Mualliflar: Shavkat Yangiboyev
Safarali Qurbonov
Shahnoza Qahhorova
Narxi: 22 000 so’m