Tasnif

Kitob bolaga nutq tovushlarini farqlash, harflarni tanish va qo’shib o’qish, o’z fikrini mustaqil bayon etish, turli predmetlar shaklini aniqlash, ularni o’zaro taqqoslash va tasniflash, mantiqiy fikrlash, matematik bilimlarini kundalik hayotda qo’llash kabilarni o’rgatadi.

Mavzu va topshiriqlarga doir rasmlar esa bolaga mavzuni osonlik bilan tushuntirishda ota-onalarga qo’l keladi.

Muallif: Fazilat Parfiyeva
Narxi: 15 000 so‘m
Xarid: @akademsavdo