Tasnif

Matematika, mantiq, aqlni charxlovchi boshqotirmalar, o‘yinlar

Hajmi: 64 bet
Bichimi: 60х84
Narxi: 9000 so’m
Xarid: t.me/akademsavdo